Ispitivanje radne okoline

fizičke, hemijske i biološke štetnosti, fizički parametri

Telefon: +381 65 847 39 40 | E-mail: radnaokolina@anahem.org

Sadržaj azbesta fazno-kontrastnim mikroskopom

Termo-higro-anemometar za mikroklimu

IC merač koncentracije prašine

Biološke štetnosti u radnoj okolini