Analiza zemljišta

zagađenje, kvalitet

Telefon: +381 64 847 39 16 | E-mail: otpad@anahem.org

Uzorkovanje neporemećenog uzorka zemljišta

Terensko vozilo za uzorkovanje zemljišta

Analiza elemenata u zemljištu AAS tehnikom

Pesticidi u zemljištu GC-MS/MS tehnikom