Ispitivanje predmeta opšte upotrebe

dečje igračke, posuđe, ambalaža, tekstil, deterdženti, kozmetika, duvanski proizvodi,...

Telefon: +381 65 847 39 55 | E-mail: predmeti@anahem.org

Organske supstance u POU tehnikom GC-MS

Analiza tragova metala GF-AAS tehnikom

Ispitivanje cigareta na “smoking machine“ uredjaju

Mikrobiološko ispitivanje POU